Qlarivia header

DDW voda

Qlarivia two column image

Richard Gerhausera M.D. - Kritički osvrt na i preporuka proizvoda Qlarivia 25

 • Richard Gerhausera M.D.

Želite živjeti dulje? Ova posebna voda, koja je lakša od obične vode, tehnički se naziva voda sa smanjenim udjelom deuterija (DDW). Pričati ću vam više o tome što čini ovu vodu posebnom malo kasnije. Ali prvo, evo što morate znati...

Prikaži više

Utjecaj DDW na fiziologiju štakora: reproduktivna funkcija, nastanak i razvoj potomstva

 • LJlia V. Fedulova,
 • Stepan S. Dzhimak,
 • Elena A. Kotenkova,
 • Ekaterina R. Vasilevsky,
 • Irina M. Chernukha

Istraživana je reproduktivna funkcija i razvoj postnatalnog potomstva štakora u četiri generacije tretirane s DDW (40 ppm).

Prikaži više

Korekcija metaboličkih procesa kod štakora tijekom kronične endotoksikoze pomoću reakcija izmjene izotopa (D/H)

 • S.S. Dzhimak,
 • A.A. Basov,
 • L.V. Fedulova,
 • S. Didikin,
 • I.M Bikov,
 • O.M. Arcybasheva,
 • G.N. Naumov,
 • M.G. Baryshev

Učinak reakcija izmjene izotopa (deuterija/protija, D/H) na morfofunkcionalne indekse i antioksidacijski status krvnog sustava kod štakora proučavan je pri fiziološkim uvjetima te tijekom eksperimentalnih uvjeta - geneze kronične hepatorenalne endotoksikoze.

Prikaži više

Utjecaj DDW na pokazatelje prooksidativnih-antioksidativnih sustava i sustava detoksikacije kod eksperimentalnog dijabetesa

 • Stepan Dzhimak,
 • Aleksandar Basov,
 • Lilia Fedulova,
 • Elena Kotenkova

Kako bi se istražio utjecaj DDW na udjele izotopa (D/H) i stanje antioksidacijsko-prooksidacijske plazme i liofiliziranih tkiva unutarnjih organa (jetra, bubreg), uspoređeni su odgovarajući pokazatelji kod štakora:

Prikaži više

Hepatoprotektivni učinci adjuvanta DDW s esencijalnim uljem Satureja rechingeri

 • Faezeh Fatemil,
 • Abolfazl Dadkhah,
 • Kambiz Akbarzadeh,
 • Salome Dini,
 • Shabnam Hatami,
 • Azadeh Rasooli

Cilj ovog rada bio je istražio hepatoprotektivni učinak DDW sa i bez dodatka eteričnog ulja Satureja rechingeri (E.O) na paracetamolom induciranu hepatotoksičnost kod štakora.

Prikaži više

Planinska voda kao čimbenik dugovječnosti. Lokalni ekstrem na 8,95 μm u spektru planinske vode kao pokazatelj zdravlja i dugovječnosti

 • Ignat Ignatovl,
 • Oleg Mosin,
 • Borislav Velikov

U ovom radu prikazani su podatci o čimbenicima dugovječnosti i o planinskoj vodi u faktorijelnom istraživanju fenomena dugovječnosti u planinskim i nizinskim područjima Bugarske.

Prikaži više

Istraživanje izotopnih učinaka deuterija u biološkim objektima

 • Oleg Mosin,
 • Ignat Ignatov

Ovaj rad iznosi podatke o izotopnim učincima deuterija u raznim biološkim objektima kao što su stanice metilotrofnih, kemoheterotrofnih, fotoorganotrofnih mikroorganizama, zelenih algi, kao i životinjskih stanica.

Prikaži više

DDW ima stimulirajuće učinke na dugotrajnu memoriju kod štakora

 • Cristian Mladin,
 • Alin Ciobica,
 • Radu Lefter,
 • Alexandru Popescua,
 • Walther Bild

DDW je voda koja ima 6-7 puta manju koncentraciju prirodnog deuterija (20-25 ppm u odnosu na 150 ppm).

Prikaži više

Sadržaj deuterija u vodi povećava mogućnost razvoja depresije: potencijalna uloga mehanizma povezanog sa serotoninom

 • Talyana Strekalova,
 • Matthew Evans,
 • Anton Chemopiatko,
 • Yvonne Couch,
 • JoSo Costa-Nunes,
 • Raymond Cespuglio,
 • Lesley Chesson,
 • Julie Vignisse,
 • Harry W. Steinbusch,
 • Daniel C Anthonyfa,
 • Igor Pomytkin,
 • Klaus-Peter Lesch

Čimbenici okoliša mogu značajno utjecati na rasprostranjenost bolesti, uključujući neuropsihijatrijske poremećaje poput depresije.

Prikaži više

In vitro antineoplastični učinci DDW

 • Soleyman-JahiS,
 • Zendehdel K. Akbarzadeh K,
 • Haddadi M.,
 • Amanpour S.,
 • Muhammadnejad S.

In vitro, in vivo i kliničke studije pokazale su antikancerogene učinke DDW.

Prikaži više

DDW sprječava proliferaciju i migraciju stanica nazofaringealnog karcinoma in vitro

 • Hongqian Wang,
 • Baohua Zhu,
 • Zhiwei He,
 • Hui Fu,
 • Zhong Dai,
 • Guoliang Huang,
 • Binbin Li,
 • Dongyun Qin,
 • Xiaoyan Zhang,
 • Lu Tian,
 • Weiyi Fang,
 • Huiling Yang

Nedavne studije pokazale su kako prirodna voda koja ima za 65% smanjenu koncentraciju deuterija, može pokazivati anti-tumorska svojstva.

Prikaži više

Utjecaj DDW na preživljavanje pacijenata oboljelih od raka pluća i na ekspresiju Kras, Bcl2 i Myc gena u plućima miševa

 • Gyongyi Z,
 • Budan F.
 • Szabd I,
 • Ember I,
 • Kiss I,
 • Krempels K,
 • Somlyai,
 • Somlyai G

Iako se različite metode za liječenje raka nastavljaju razvijati, kratkoća života bolesnika oboljelih od raka pluća i dalje je razočaravajuća.

Prikaži više

Istraživanje inhibitornog djelovanja DDW na karcinome

 • Wang H,
 • Liu C. FangW,
 • Yang H.

Deuterij je važan predisponirajući čimbenik za rak. DDW, također poznata kao voda s niskim postotkom deuterija, ultra lagana voda ili voda bez deuterija, može se dobiti uklanjanjem deuterija iz prirodne vode.

Prikaži više

Anti-aging učinak DDW na toksičnost induciranu manganom (Mn) u modelnom organizmu C. elegans

 • Daiana Silva Avila,
 • Gá bor Somlyai,
 • Ildikó Somlyai,
 • Michael Aschner

Istraživanja u kojima je životinjama davana voda sa sadržajem deuterija nižim od onog kojeg pronalazimo u prirodi pokazala su anti-ageing učinak.

Prikaži više

Hipoteze o biofizikalnim mehanizmima utjecaja DDW na biološke strukture

 • Walther Bild,
 • Ioan Stefanescu,
 • Alexandru Popescu,
 • Cristian Mladin

Opće je poznato kako je razina deuterija koja se prirodno pojavljuje u kopnenim vodama u rasponu od 145 do 150 ppm. Ovo znači da je na 6500 atoma vodika u tijelu jedan deuterijski atom.

Prikaži više

DDW može odgoditi napredovanje raka prostate

 • Andras Kovacs,
 • Imre Gutter,
 • Krisztina Krempels,
 • IIdiko Somlyai,
 • István Jánosi,
 • Zoltan Gyonosy,
 • Istvan Szabo Istvžán Ember,
 • Gábor Somlyai

DDW je novo obećavajuće sredstvo u terapiji raka. Učinkovitost metode temelji se na otkriću da su stanice raka iznimno osjetljivije smanjenje sadržaja deuterija (D), što nadalje može dovesti do nekroze tumora.

Prikaži više

DDW sprječava rast stanica humanog karcinoma pluća apoptozom

 • Feng-Song Cong,
 • Ya-Ru Zhang,
 • Hong-Cai Sheng,
 • Zong-HuaAo,
 • Su-Yi Zhang,
 • Ju-Yong Wang

Da bi istražiti in vivo i in vitro inhibitorne učinke DDW na karcinom pluća i moguće mehanizme koji dovode do tih učinaka, uzgojene su stanične linije humanog raka pluća A549 te humani embrionski fibroblast pluća HLF-1, koji su tretirani različitim koncentracijama DDW kroz 2 do 72 h.

Prikaži više

Maligne neoplazme mekog tkiva. Prikaz kliničkih slučajeva u liječenju s DDW

 • Traila Nicola,
 • Ioan Stefanescu,
 • Cristian Mladin,
 • Radu Tamaian,
 • Gheorghe Titescu,
 • RSzvan llina

DDW pokazuje stanični antiproliferacijski učinkak. Eksperimentalna istraživanja i kliničko iskustvo ukazali su na njezin korisni učinak u liječenju različitih vrsta raka.

Prikaži više

Djelovanje biološki aktivnih tvari Aralia mandshurice i DDW na strukturu slezene vrste Mus muscullus

 • Cornelia Editoiu,
 • Carmen Popescu,
 • Greta Ispas,
 • G.Corneanu,
 • M. Zagnat,
 • I. Stefanescu

U ovom je radu analiziran učinak nekih biološki aktivnih tvari izvađenih iz korteksa biljake Aralia mandshurica (populacija Chisinau) na laboratorijske miševe (Mus muscullus), u usporedbi s faktorom stresa (rendgensko zračenje).

Prikaži više

Deuterij ima ključnu ulogu u razvoju tumora - novi cilj u razvoju lijekova protiv raka

 • G. Somlyai,
 • A. Kovacs,
 • I. Guller,
 • Z. Gyongyi

Poznato je da je omjer masa deuterij/vodik (D/H) najveći stabilan izotop istog elementa, koji uzrokuje razlike u fizikalnom i kemijskom ponašanju između dva izotopa vodika.

Prikaži više

Retrospektivna procjena utjecaja konzumiranja DDW kod 4 bolesnika s metastazama mozga iz raka pluća

 • Krisztina Krempels,
 • lldiko Somlyai,
 • Gibor Somlyai

Zbog broja oboljelih i visoke stope smrtnosti, standardna njega i nove terapeutske mogućnosti u liječenju metastaza mozga od karcinoma pluća predmet su intenzivnih istraživanja.

Prikaži više

Učinak DDW na Walker tumore

 • Stefanescu Ioan,
 • Nicolae Manolescu,
 • Virgiliu Comisel,
 • Radu Tamalan,
 • Gheoghe Titescu

Uobičajena koncentracija deuterija u vodi je oko 144 ppm D/(D + H). Poznato je da je povećanje deuterija u tijelu životinja prirodni bioakumulacijski proces i može se dalje povećati uključivanjem teške vode u prehranu, što za posljedicu može imati dramatične promjene zdravstvenog stanja.

Prikaži više

Učinak primjene DDW na glikoproteine seruma štakora tretiranih citostaticima

 • Aneta Pop,
 • Emilia Balint,
 • N. Manolescu,
 • I. Stefanescu,
 • Manuela Militaru

Cilj ovog istraživanja bio je istražiti utjecaj DDW na životinje liječene antitumornim lijekovima Vinblastinom, ciklofosfamidom, 5-fluorouracilom i farmarubicinom.

Prikaži više

Varijacija koncentracije deuterija u krvi štakora nakon primjene DDW i intoksikacija kadmijem

 • Petcu Mihaela Doina,
 • Lucia Olariu,
 • Stela Curia,
 • P. Berdea,
 • F. Muselin,
 • Luliana Cretescu,
 • Mihaela Pup,
 • Ilana Brudiu,
 • Letitia Stana

Učinci onečišćenja kadmijem istaknuti su u mnogim istraživanjima [7,14]. Kadmij koji se apsorbira unutar organizma, inhibira djelovanje nekih antioksidativnih enzima,osobito onih koji sadrže SH i posebno utječu na jetru i bubrege.

Prikaži više

Uloga deuterija u degradaciji DNK

 • Kirk Goodall

Dokazi ukazuju na to da je starenje povezano s povećanjem pogrešaka u DNK koje nastaju zbog lomova u lancima DNK, pogrešaka tijekom replikacije DNK ili disfunkcionalnih mehanizama popravaka DNK.

Prikaži više

DDW - antioksidans ili prooksidans?

 • Lucia Olariu,
 • Mihaela Petcu,
 • Camelia Tulcan,
 • Iuliana Chis-Buiga,
 • Mihaela Pup,
 • M. Florin,
 • Ilana Brudiu

U ovom radu istraživane su promjene nekih antioksidativnih enzima crvenih krvnih stanica, koji su uključeni u antioksidacijski sustav organizma, nakon primjene DDW kod štakora tijekom 60 dana provođenja eksperimenta.

Prikaži više

Promjene deuterija u humanom krvnom serumu

 • P. Berdea,
 • Stela Cuna,
 • M.Cazacu,
 • M.Tudose

Koncentracija deuterija u zdravoj ljudskoj krvnoj plazmi iznosi oko 149-150 ppm. Istraživane su promjene koncentracije deuterija u krvnoj plazmi ovisno o dobu i spolu.

Prikaži više

Mala koncentracija deuterija može smanjiti ekspresiju C-myc, Ha-ras i gena p53 kod miševima tretiranim kancerogenima

 • Zoltan Gyongyi,
 • Gabor Somlyai

Unatoč činjenici da je koncentracija deuterija veća od 10 mmol / L u svim životinjskim organizmima, njegova moguća uloga je zanemarivana šest desetljeća.

Prikaži više

Prirodno prisutan deuterij (naturally occuring) može imati središnju ulogu u staničnoj signalizaciji

 • G. Somlyiai,
 • G. Laskay,
 • Gy. Jakli

Poznato je da je omjer mase deuterij/vodik (D/H) najveći od stabilnih izotopa istog elementa, uzrokujući razlike u fizičkom i kemijskom ponašanju između dva izotopa.

Prikaži više

Prirodno prisutan deuterij je neophodan za normalnu brzinu rasta stanica

 • Somlyai G,
 • Jancso G,
 • Jakli G,
 • Vass K,
 • Barna B,
 • Lakics V,
 • Gaal T.

U prirodi odnos deuterija i vodika (D/H) je oko 1: 6600; što znači da je prirodna koncentracija D oko 150 ppm (0.015 atom%). Istraživanje izotopa vodika u oborinama na razini svijeta [1,2] otkrilo je kako se koncentracije deuterija kreću od 120 do 160 ppm, ovisno o mjestu uzorkovanja.

Prikaži više

Patološka anatomija intoksikacije deuterijem

 • Paul Bachner,
 • Donald G. McKay,
 • David Rittenberg

Kada je Urey 1933. godine po prvi put opisao nastajanje i svojstva deuterija, sugerirao je kako bi "značajan učinak na žive organizme" mogao biti rezultat fizikalno-kemijskih razlika koje postoje između vodika i njegovog težeg izotopa.

Prikaži više

Gdje kupiti Qlariviu?