Qlarivia header

Opći uvijeti poslovanja

Naručivanje online

Naručivanje i kupovanje putem Qlarivia webshopa

Napomena: Usluge Qlarivia webshopa mogu koristiti samo osobe starije od 18 godina.

Uvijeti kupnje

Ovi uvjeti prodaje definiraju postupak naručivanja, plaćanja, isporuke, povrata i reklamacije robe ponuđene na našim stranicama.

 • Isporučitelj (Prodavatelj) je A Deo Salus d.o.o. (Ribarska 4, 31000 Osijek, OIB: 25748738408, tel: 031626581, email: prodaja@adeosalus.hr)
 • Kupac (potrošač) robe posjetitelj je webshopa koji odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu, plati kreditnom karticom, virmanom (uplatnicom) u banci (pošti ili FINI) ili prilikom pouzeća, i pošalje narudžbu prodavatelju.
 • Izražene su cijene maloprodajne s PDV-om.
 • Valuta je hrvatska kuna (HRK).

Naručivanje

Proizvodi se naručuju kreiranjem web narudžbe (stavljanjem u "košaricu") na stranicama webshopa.

Pokraj svakog artikla postoji opcija „U košaricu“.

Kada željeni artikl dodate u košaricu otvorit će se prozor u kojem ćete moći odabrati količinu artikala.

Kada sve artikle koje želite kupiti ubacite u svoju košaricu, možete je pregledati pritiskom na opciju košarice, koja se nalazi u gornjem desnom dijelu Qlarivia webshopa. Ako ste odabrali sve što vam je potrebno, klinite na opciju "Nastavi na naplatu".

Ako ste u košaricu dodali krivi artikl, postoji opcija kojom artikl možete maknuti iz košarice.

Unutar košarice možete mijenjati količinu proizvoda koje želite naručiti.

Ako se po dolasku na stranicu niste prijavili, sada će se otvoriti stranica za prijavu na webshop.

Ako ste novi kupac, slijedite proceduru za prijavu na Qlarivia webshop. Ukoliko ste već kupovali kod nas, u predviđena mjesta upišite vašu e-mail adresu i šifru.

Nakon upisivanja podataka potrebnih za prijavu, potvrdite svoju prijavu klikom na opciju "Prijavi se".

Nakon prijave će se otvoriti prozor "Adresa naplate". Ovdje unesite svoju adresu naplate te odaberite želite li dostavu na ovu adresu ili na drugu adresu. U slučaju dostave na novu adresu potrebno je na trećem koraku upisati adresu dostave.

Nakon toga je potrebno odabrati metodu dostave te metodu plaćanja. Možete odabrati plaćanje gotovinom, karticom ili virmanom.

Gotovinsko plaćanje vrši se prilikom preuzimanja artikla. Plaćanje virmanom vrši se putem banaka, pošte ili sličnih ustanova.

Gotovinsko plaćanje smatra se plaćanjem prilikom preuzimanja paketa. Virmanom se smatra plaćanje putem banaka, pošta te sličnih ustanova. Plaćanje karticom odnosi se na kreditne kartice.

Ako imate dvojbe oko plaćanja karticom, Qlarivia webshop ima certifikat sigurnosti prikazan uz svaki artikl. Plaćanje karticom u Qlarivia webshopu potpuno je sigurno te ne postoji opasnost od curenja ili krađe podataka.

Plaćati možete Visa, MasterCard, Diners, Discover, Maestro i American Express karticama.

Nakon potrebno je prihvatiti uvjete poslovanja te klikom na “Potvrdi narudžbu” potvrditi narudžbu.

Na vašu e-mail adresu stići će poruka potvrde, što znači da je vaša narudžba zaprimljena.

Ako prodavatelj nije u mogućnosti isporučiti sve naručene proizvode, isporučit će raspoložive te o tome obavijestiti kupca e-mailom odnosno telefonom zajedno sa informacijom o dostupnosti i predviđenom roku za isporuku preostalih proizvoda. Ako proizvode nije moguće naknadno isporučiti, za neisporučene proizvode kupoprodajni se ugovor automatski raskida.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari sukladno pozitivnim propisima, posebice sukladno Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Dostava

Uvjeti dostave HP Express:

Naručena roba dostavlja se do ulaza u stambeni objekt. Ako se radi o stambenoj zgradi, dostavljač će robu dostaviti do ulaznih vrata stana. Roba se dostavlja na području cijele Hrvatske koje pokriva HP Express dostavna služba.

Dostavu vršimo putem HP Express dostavne službe najčešće kroz 3-5 radnih dana.

Dostava je za kupce A Deo Salus d.o.o. je besplatna bez obzira na naručenu količinu.

Plaćanje

Naručene proizvode s troškovima dostave (ako ih ima), kupac će prodavatelju platiti kreditnom karticom, pouzećem prilikom dostave robe ili virmanskom uplatom na internetskoj stranici prodavatelja preko HT Pay Way-a s American Express, Diners, Visa, Maestro, Discover ili MasterCard karticama. U slučaju da kupac naruči robu i odbije je primiti, prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

HT Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka - Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem "vatrozida" (firewalla).

Mastercard
Maestro
Diners
Discover
Visa
American
PayWay sticker
Mastercard secure code
Verified by Visa

Potrošački prigovori

Vaše prigovore kao i pohvale, prijedloge i pitanja možete uputiti: poštom na adresu A Deo Salus d.o.o., odjel podrške kupcima, Ribarska 4, 31000 Osijek; na mail: prodaja@adeosalus.hr ili predati u našem prodajnom prostoru.

Pravo na jednostrani raskid ugovora sklopljenog izvan poslovnih prostorija ili sklopljenog na daljinu

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte te putem obrasca za jednostrani raskid ugovora. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana: (a) kada je vama ili trećoj osobi koju ste vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed – u slučaju sklapanja kupoprodajnog ugovora; (b) kada je vama ili trećoj osobi koju ste vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe – u slučaju sklapanja ugovora koji se odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki; (c) kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe – ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni vremenski period. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad. Robu je potrebno poslati isključivo kurirskom službom na adresu A Deo Salus d.o.o. 31000 Osijek, Ribarska 4, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Nemate pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

 1. ugovor o uslugama prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak kupca te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora ako usluga bude u potpunosti ispunjena
 2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu, koje su izvan utjecaja prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava kupca na jednostrani raskid ugovora
 3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji kupca ili koja je jasno prilagođena kupcu
 4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
 5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
 6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
 7. kupac posebno zahtijevao posjet prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je kupac izrijekom zahtijevao, prodavatelj pruži i neke druge usluge odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
 8. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
 9. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
 10. ugovor sklopljen na javnoj dražbi
 11. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju, ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Uvijeti povrata - umanjenje vrijednosti proizvoda

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Zbog toga A Deo Salus d.o.o. preporuča svojim kupcima:

 • dobro pogledajte karakteristike proizvoda koje su navedene u ponudi na internetskoj stranici Qlarivia prilikom izbora proizvoda
 • ako je ambalaža oštećena, nemojte preuzimati proizvod, nego dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da proizvod vrati u A Deo Salus d.o.o. jer se u suprotnom smatra da ste preuzeli proizvod s neoštećenom ambalažom
 • pregledajte proizvod, ako ima vidljivih oštećenja (npr. slomljen je dio, uslijed transporta ili krivog skladištenja proizvoda), što prije obavijestite A Deo Salus i vratite proizvod bez korištenja, jer svako daljnje rukovanje proizvodom umanjuje vrijednost proizvoda

Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

U slučaju spora između kupca i prodavatelja moguće je podnijeti prijavu Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje pri centrima za mirenje.

Postupak pred sudovima časti provodi se sukladno Pravilniku o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i Pravilniku Suda časti pri Hrvatskoj obrtničkoj komori, kojima se propisuje da su članovi vijeća tih sudova, osim nezavisnih pravnih stručnjaka i predstavnika trgovaca, i predstavnici potrošača.

Mirenje pri centrima za mirenje provodi se sukladno odredbama Zakona o mirenju, te sukladno Pravilniku o mirenju centra za mirenje.

Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu potrošača donijet će odluke o troškovima u postupcima pred Sudom časti Hrvatske gospodarske komore i Sudom časti Hrvatske obrtničke komore.

Potvrda prethodne obavijesti

Prihvaćanjem ovih općih prodajnih i jamstvenih uvjeta potvrđujete da ste primili prethodnu obavijest.

Uživajte u kupovini iz vašega doma.

Vaš Qlarivia tim

Gdje kupiti Qlariviu?