Qlarivia header

Nagrade

Međunarodna priznanja

Rezultat istraživanja rumunjskih znanstvenika je patentirana tehnologija za dobivanje vode s udjelom deuterija od 25 ppm-a. Ova tehnologija dobila je svjetska priznanja i zlatne nagrade na sajmovima izuma u Briselu, Londonu, Ženevi i Budimpešti.

Qlarivia two column image

1998

Zlatna medalja s posebnim spomenom

Tehnika i tehnologija dobivanja vode sa smanjenim udjelom deuterija, Svjetska izložba inovacija, istraživanja i novih tehnologija, Brussels EUREKA 1998

1999

Zlatna medalja s posebnim spomenom

Tehnika i tehnologija dobivanja vode sa smanjenim udjelom deuterija, Svjetska izložba inovacija, istraživanja i novih tehnologija, Brussels EUREKA 1999

2000

Zlatna medalja s posebnim spomenom

Metoda i proizvodnja vode sa smanjenim udjelom deuterija, Druga olimpijada inovatora – Genius Budimpešta

Zlatna medalja

Metoda i proizvodnja vode sa smanjenim udjelom deuterija, Međunarodni sajam inovacija, London

2001

Zlatna medalja s posebnim spomenom

Destilirana voda sa smanjenim udjelom deuterija, Međunarodna izložba inovacija, Ženeva

Zlatna medalja s posebnim spomenom

Tehnika i tehnologija dobivanja vode sa smanjenim udjelom deuterija, Svjetska izložba inovacija, istraživanja i novih tehnologija, Brussels EUREKA 2001

2002

Zlatna medalja s posebnim spomenom

Biološka zaštita od radioaktivnosti – Međunarodni salon inovacija, Ženeva

Zlatna medalja

Aktivacija imunizacije, Svjetska izložba inovacija, istraživanja i novih tehnologija, Brussels EUREKA

2004

Zlatna medalja

Konzumacija vode sa smanjenim udjelom deuterija, Genius EUROPE, međunarodna izložba inovacija, Budimpešta – Mađarska

2007

Zlatna medalja

Tehnika i tehnologija dobivanja vode sa smanjenim udjelom deuterija, Svjetska izložba inovacija, istraživanja i novih tehnologija, Brussels EUREKA

Gdje kupiti Qlariviu?